Hvis du endnu ikke er tryg ved at bestille dine varer online, så er denne artikel lige noget for dig. Her får du nemlig 4 gode råd til, hvordan du kan handle sikkert på internettet. Selvom der er er rigtig mange netbutikker med gode hensigter, så er desværre også stadig nogle med dårlige. Chancen for at undgå dem bliver større, hvis du tager nogle simple forholdsregler.

Hvem står bag?

Hvis du har en dårlig fornemmelse med en netbutik, skal du undersøge, hvem der står bag. Er der oplyst adresse, ejere og eventuelt CVR-nummer? Hvis disse oplysninger er gemt af vejen, er der noget, der ikke helt er, som det skal være. En troværdig og seriøs webshop vil altid have oplyst sin adresse og andre formelle oplysninger som telefonnummer og e-mail. Et godt råd er også at kigge på firmaets sociale medier. Hvordan kommunikerer de, og er de personlige?

Er det for godt til at være sandt?

Netbutikkerne med dårlige hensigter slår sig ofte op på en rigtig attraktiv pris. Her er det vigtigt, at du i første omgang ikke lader dig friste af de gode tilbud, men at du slår koldt vand i blodet. Virker det for godt til at være sandt? Hvis priserne er alt for lave og langt under produktets generelle pris kunne det godt tyde på, at noget ikke helt er, som det skal være.

Er der stavefejl?

Mange fup-butikker er lavet af folk fra udlandet, og derfor er der ikke altid styr på den danske grammatik og stavemåde. Selvom de bliver bedre og bedre til at skrive korrekt dansk, vil der ofte stadig være nogle fejl. Hvis du er i tvivl, kan du læse et par sider igennem og vurdere det generelle sprogbrug. Tag et kig på om-siden, kontaktsiden og kommunikationen på de sociale medier. Hold dine betragtninger op mod de andre råd fra denne artikel og foretag din endelige vurdering.

Hvad siger tidligere kunder?

Hvilke oplevelser har tidligere kunder haft med butikken? Det kan du hurtigt finde ud af ved at tjekke virksomheden på blandt andet Trustpilot eller Facebook. Selvom netbutikkerne ofte har en kort levetid, så vil der med stor sandsynlighed stå nogle negative ting, hvis firmaet ikke har sit på det rene.

Er det sikkert at låne online?

Det er ikke kun i forhold til nethandel, at du altid skal være opmærksom. Det samme gælder, hvis du tager et kviklån online. Der er i dag rigtig høje krav til udbyderne – det gælder både i forhold til markedsføring men også den generelle sikkerhed på hjemmesiden. I dag har rigtig mange udbydere været med i mange år. Det ville de ikke have været, hvis de ikke havde haft rent mel i posen. Hvis du går med tankerne om at tage et kviklån eller et andet online lån, er det en god idé stadig at bruge rådene i denne artikel fra kviklanet.dk. Særligt hvis du søger tilbud fra nogle af de mindre eller nye kviklånsudbydere. Uanset om du tager et kviklån eller skal købe et nyt spisebord, skal du altid bruge din sunde fornuft.