ABOUT

VIDEN OM…

I det scenekunstneriske fag har vi mange års erfaring. Vores viden og kompetencer spænder bredt.

  • Fælles for VAERK9000’s partnere er, at vi alle har været konstant opsøgende i henhold til ny viden, læring samt forståelse af de kunstneriske fag i dets brede forstand.
  • VAERK9000’s partnere har aldrig gået på kompromis med hver sine endelige mål, men har hver især haft den autodidakte vilje til konsekvent at tilegne sig nye kompetencer.
  • Hvad hver af de 3 partnere har opnået, ligger bredt fordelt indenfor såvel det kommunale regi, det private samt det erhvervsmæssige marked. Det krydser endvidere landegrænser og forskellige kulturelle samfundslag.

Når VAERK9000 i fremtidig henseende arbejder på tværs af ovenstående, vil virksomhedens samlede kompetencer være det der præger den almene fremgangsmåde. Vi kender de fleste faldgrupper og er vant til at arbejde indenfor forskellige kulturlag

Vi mener, at vi som kunstnere har en del af medansvaret for om Aalborg kan stadfæste sig som værende international kulturby. – Med VAERK9000’s samlede kompetencer mener vi, at være i stand til at komprimere dette, så såvel den selvstændige kunstner og den almene kulturnyder får et udbytterig tilgang til Aalborg som værende kulturby.

VAERK9000 bestræber sig på at bruge den individuelle tilegnede viden, der forefindes i virksomheden konstruktivt, og med denne bestræbe sig på at skabe et fælles ståsted for såvel de opsøgende, udøvende samt etablerede kunstnere i Nordjylland.

VAERK9000 mener, at vi via vores fælles kompetencer er i stand til, med de rette midler, at oparbejde et væksthus, hvortil såvel erhvervsliv og kultur bindes sammen, selvstændige kunstnere eksponeres og via målrettet og struktureret arbejdsgang være i stand til at skabe den platform, der gør det attraktivt for landets kunstnere at bo, arbejde og ernære sig i Nordjylland.

For CV / Resume af de 3 Partnere af VAERK9000: